top of page

Què és un estil musical?

Foto%20portada_edited.jpg

Categoritzar la música en estils ens permet definir-ne els trets característics (melodia, harmonia, ritme , forma) i classificar -la històricament

La música popular és un dels tres grans gèneres en què podem agrupar-la juntament amb la  música clàssica tradicional.

Els estils formen part d'un entorn amb complexitat d'origens, canvis constants i influències comercials.

 

bottom of page